Tehnisko un finanšu piedāvājumu vērtēšana iepirkumos

Vebinārs, 05.05.2022 plkst. 10.00-13.00

Pieteikšanās termiņš:  04.05.2022 

Pretendenta tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstoša sagatavošana ir priekšnosacījums veiksmīgai dalībai iepirkuma procedūrā, savukārt pasūtītājiem svarīgi zināt prakses aktualitātes, kā izvērtēt piedāvājumus. Ņemot vērā prakses izmaiņas, būtiski, kā iepirkuma procedūras gaitā gan pasūtītājam, gan piegādātājam rīkoties dažādās situācijās, kas var rasties prasību izvirzīšanas, piedāvājuma sagatavošanas, kā arī piedāvājumu vērtēšanas gaitā. Būtiski zināt, ka tehnisko un finanšu piedāvājumu vērtēšanas aspekti atšķiras no piegādātāja kvalifikācijas izvērtēšanas aspektiem un principiem.

Vebinārā iegūsti atbildes uz tādiem jautājumiem:

 • IUB un tiesu prakses aktualitātes tehnisko un finanšu piedāvājumu vērtēšanā.
 • Tiesības pieprasīt izskaidrot tehnisko un finanšu piedāvājumu.
 • Kādas ir tehnisko piedāvājumu precizēšanas pieļaujamās robežas norādītas tiesu praksē?
 • Piedāvājuma pārbaude dabā, iesniegto paraugu pārbaude.
 • Ražotāja sniegtās informācijas vērtēšana.
 • Aritmētisko kļūdu labošana.
 • Piedāvātās cenas pamatotības vērtēšana (nepamatoti lēta piedāvājuma jautājums).
 • Izmaksu iekļaušana citās pozīcijās.
 • Vai pieļaujams izmaksas segt no peļņas?
Monta Oga

Vebināru vada
Monta Oga

IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore

Publisko iepirkumu jomā darbojas vairāk nekā 14 gadus, no kuriem 10 gadus pieredzi guvusi IUB iesniegumu izskatīšanas komisijas darbā. Pieredzi guvusi, arī vadot seminārus publisko iepirkumu jautājumos, piedaloties publisko iepirkumu jomas normatīvo aktu izstrādes procesā, kā arī organizējot un veicot normatīvajos aktos paredzētos centralizētos iepirkumus veselības aprūpes jomā.

Dalība vebinārā

Pieteikšanās: līdz 04.05.2022
Informāciju par vebināru var saņemt, zvanot pa tālruni: 27798887

Cena: € 57.37 + PVN (cenā iekļauta lekcija un izdales materiāli elektroniskā veidā).


Dalības noteikumi:

Vietu vebinārā nodrošinām tikai tiem dalībniekiem, kuri apstiprināja savu vēlmi piedalīties, samaksājot dalības maksu vai nosūtot garantijas vēstuli.

Veicot apmaksu 1-2 dienas pirms vebināra, lūgums OBLIGĀTI atsūtīt maksājuma uzdevumu uz akademija@iepirkumi.lv

Ja vebināra dalībnieks savu dalību vebinārā atsauc piecas dienas pirms vebināra (ieskaitot), dalībniekam tiek atmaksāta dalības maksa, ieturot kompensāciju 50% apmērā. Ja dalība tiek atsaukta pēc piecām dienām, dalības maksa netiek atmaksāta. Ja neparedzētu apstākļu dēļ vebinārā nevarat piedalīties, Jūsu vietā vebinārā drīkst piedalīties cita persona, par to iepriekš rakstiski informējot, nosūtot informāciju uz akademija@iepirkumi.lv

Dalības maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav piedalījies vebinārā.

Vebinārs notiks Zoom sistēmā: https://zoom.us/

! Ieteikums sazināties ar sava uzņēmuma/iestādes sistēmas administratoru, lai pārliecinātos, ka esat autorizēts izmantot šo programmu.

Nepieciešamais tehniskais nodrošinājums:

 • Dators vai telefons ar interneta pieslēgumu;
 • “Austiņas” vai cita audio iekārta un mikrofons.

Cita informācija:

Vebināra dalībniekiem būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar vebināra tēmu.

Pēc vebināra dalībnieks e-pastā saņem elektroniski sagatavotu apliecību par dalību vebinārā.

Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt vebināru (iepriekš informējot).

Apmācību kalendārs