Piegādātāja kvalifikācija (tajā skaitā balstīšanās uz citas personas iespējām) iepirkumos

Vebinārs , 07.04.2022 plkst. 10.00-13.00

Pieteikšanās termiņš:  06.04.2022 

Pretendenta kvalifikācijas pierādīšana (atbilstība) ir viens no pamatnosacījumiem veiksmīgai dalībai iepirkuma procedūrā. Ņemot vērā prakses izmaiņas, būtiski, kā iepirkuma procedūras gaitā gan pasūtītājam, gan piegādātājam rīkoties dažādās situācijās. Proti, pasūtītājam – nosakot kvalifikācijas prasības iepirkuma procedūras dokumentos, kā arī vērtējot piedāvājumus, savukārt piegādātājam – sagatavojot piedāvājumu un aizstāvot savas intereses IUB.

Vebinārā iegūsti atbildes uz šādiem jautājumiem:

 • Augstākās tiesas un IUB prakses atziņas, likuma nosacījumi kvalifikācijas prasību noteikšanai.
 • Nolikuma prasību izvirzīšana.
 • IUB prakse, skaidrojumi prasību noteikšanai attiecībā uz piegādātāja reģistrāciju, finanšu apgrozījumu, likviditātes koeficientu.
 • Pieredzes prasību izvirzīšana dažādos aspektos.
 • Prasības piegādātāju apvienībām.
 • Vispārīgie nosacījumi attiecībā uz piegādātāju.
 • Kā rīkoties, ja piegādātājam pašam nav prasītā apgrozījuma, pieredzes, vai tas nevar izpildīt citu kvalifikācijas prasību?
 • Kas ir apakšuzņēmēji un vai pieļaujams apakšuzņēmēju piesaistes ierobežojums?
 • Ko nozīmē „balstīšanās uz citas personas iespējām”?
 • Problēmjautājumi piegādātāja resursu nodošanas sakarā.
 • Kā pierādīt resursu nodošanu?
 • Pasūtītāja kompetence pierādījumu par resursu nodošanu izvērtēšanā, tiesu prakse u.c.
Monta Oga

Vebināru vada
Monta Oga

IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore

Publisko iepirkumu jomā darbojas 16 gadus. Pieredzi guvusi IUB iesniegumu izskatīšanas komisijas darbā, vadot seminārus publisko iepirkumu jautājumos, sniedzot metodoloģiskas konsultācijas, piedaloties publisko iepirkumu jomas normatīvo aktu izstrādes procesā, kā arī organizējot un veicot normatīvajos aktos paredzētos centralizētos iepirkumus veselības aprūpes jomā. 

Dalība vebinārā

Pieteikšanās: līdz 06.04.2022
Informāciju par vebināru var saņemt, zvanot pa tālruni: 27798887

Cena: € 57.37 + PVN (cenā iekļauta lekcija un izdales materiāli elektroniskā veidā).


Dalības noteikumi:

Vietu vebinārā nodrošinām tikai tiem dalībniekiem, kuri apstiprināja savu vēlmi piedalīties, samaksājot dalības maksu vai nosūtot garantijas vēstuli.

Veicot apmaksu 1-2 dienas pirms vebināra, lūgums OBLIGĀTI atsūtīt maksājuma uzdevumu uz akademija@iepirkumi.lv

Ja vebināra dalībnieks savu dalību vebinārā atsauc piecas dienas pirms vebināra (ieskaitot), dalībniekam tiek atmaksāta dalības maksa, ieturot kompensāciju 50% apmērā. Ja dalība tiek atsaukta pēc piecām dienām, dalības maksa netiek atmaksāta. Ja neparedzētu apstākļu dēļ vebinārā nevarat piedalīties, Jūsu vietā vebinārā drīkst piedalīties cita persona, par to iepriekš rakstiski informējot, nosūtot informāciju uz akademija@iepirkumi.lv

Dalības maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav piedalījies vebinārā.

Vebinārs notiks Zoom sistēmā: https://zoom.us/

! Ieteikums sazināties ar sava uzņēmuma/iestādes sistēmas administratoru, lai pārliecinātos, ka esat autorizēts izmantot šo programmu.

Nepieciešamais tehniskais nodrošinājums:

 • Dators vai telefons ar interneta pieslēgumu;
 • “Austiņas” vai cita audio iekārta un mikrofons.

Cita informācija:

Vebināra dalībniekiem būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar vebināra tēmu.

Pēc vebināra dalībnieks e-pastā saņem elektroniski sagatavotu apliecību par dalību vebinārā.

Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt vebināru (iepriekš informējot).

Apmācību kalendārs