Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritēriji (regulējums, IUB un tiesu prakse)

Vebinārs, 17.03.2022 plkst. 10.00-13.00

Pieteikšanās termiņš:  16.03.2022 

Atbilstoši likumdošanai iepirkuma procedūrā pasūtītājam piedāvājuma izvēlē jāpiemēro saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritērijs. Regulējumā noteikti priekšnosacījumi, kas jāievēro, līdz ar to pasūtītājam svarīgi zināt, kādā veidā kritēriji būtu jānosaka, kas jāievēro kritēriju noteikšanā, lai veiksmīgi izvēlētos piedāvājumu. Piegādātājiem jāņem vērā kritēriji veiksmīgai piedāvājuma sagatavošanai, kā arī savu interešu aizstāvībai.

Vebinārā iegūsti atbildes uz tādiem jautājumiem:

 • Publisko iepirkumu regulējums attiecībā uz piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
 • Vai iespējams noteikt tikai zemākās cenas kritēriju?
 • Normatīvajos aktos noteiktie kritēriji.
 • Kritēriju norādīšana.
 • Manipulācijas kritēriju ietvaros.
 • Dažādu nozaru ieteikumi kritēriju noteikšanā.
 • Personāla kvalifikācijas un pieredzes kritērijs.
 • Vai vērtēšanas kritērijus drīkst grozīt piedāvājumu vērtēšanas laikā?
 • IUB un tiesu prakses aktualitātes attiecībā uz kritēriju noteikšanu u.c.
Monta Oga

Vebināru vada
Monta Oga

IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore

Publisko iepirkumu jomā darbojas vairāk nekā 14 gadus, no kuriem 10 gadus pieredzi guvusi IUB iesniegumu izskatīšanas komisijas darbā. Pieredzi guvusi, arī vadot seminārus publisko iepirkumu jautājumos, piedaloties publisko iepirkumu jomas normatīvo aktu izstrādes procesā, kā arī organizējot un veicot normatīvajos aktos paredzētos centralizētos iepirkumus veselības aprūpes jomā.

Dalība vebinārā

Pieteikšanās: līdz 16.03.2022
Informāciju par vebināru var saņemt, zvanot pa tālruni: 27798887

Cena: € 57.37 + PVN (cenā iekļauta lekcija un izdales materiāli elektroniskā veidā).


Dalības noteikumi:

Vietu vebinārā nodrošinām tikai tiem dalībniekiem, kuri apstiprināja savu vēlmi piedalīties, samaksājot dalības maksu vai nosūtot garantijas vēstuli.

Veicot apmaksu 1-2 dienas pirms vebināra, lūgums OBLIGĀTI atsūtīt maksājuma uzdevumu uz akademija@iepirkumi.lv

Ja vebināra dalībnieks savu dalību vebinārā atsauc piecas dienas pirms vebināra (ieskaitot), dalībniekam tiek atmaksāta dalības maksa, ieturot kompensāciju 50% apmērā. Ja dalība tiek atsaukta pēc piecām dienām, dalības maksa netiek atmaksāta. Ja neparedzētu apstākļu dēļ vebinārā nevarat piedalīties, Jūsu vietā vebinārā drīkst piedalīties cita persona, par to iepriekš rakstiski informējot, nosūtot informāciju uz akademija@iepirkumi.lv

Dalības maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav piedalījies vebinārā.

Vebinārs notiks Zoom sistēmā: https://zoom.us/

! Ieteikums sazināties ar sava uzņēmuma/iestādes sistēmas administratoru, lai pārliecinātos, ka esat autorizēts izmantot šo programmu.

Nepieciešamais tehniskais nodrošinājums:

 • Dators vai telefons ar interneta pieslēgumu;
 • “Austiņas” vai cita audio iekārta un mikrofons.

Cita informācija:

Vebināra dalībniekiem būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar vebināra tēmu.

Pēc vebināra dalībnieks e-pastā saņem elektroniski sagatavotu apliecību par dalību vebinārā.

Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt vebināru (iepriekš informējot).

Apmācību kalendārs