Dokumentu pārvaldība - iepirkuma komisijas sēžu protokolēšana

Vebinārs, 28.01.2022 plkst. 10.00-13.00

Pieteikšanās termiņš:  27.01.2022 

Komunikācijas procesā bieži ir noteiktas prasības veidot pierakstus protokolu veidā. Šīs prasības var būt noteiktas tiesību normatīvajos aktos un tās var būt detalizētas vai vispārīgas. Sēdes vadītājam jābūt skaidrībai un izpratnei, kāds ir sēdes mērķis– uzzināt viedokli, panākt vienošanos, informēt, pieņemt lēmumus. Lai mērķi sasniegtu jābūt noteiktām prasībām sēdes gaitas norisei, tas palīdz nenovirzīties no tēmas. Ar rakstītu informāciju var nodrošināt pēctecību, faktu nepārprotamai fiksācijai, lai tie varētu kalpot kā pierādījumi, apliecinājumi. Protokolos ietvertajai informācijai ir būtiska nozīme strīdu gadījumā. Bieži vien par riskiem, kas bija pieļauti protokolējot sēdi var uzzināt tiesvedības procesā. Risku identifikācija ir brīdinājumi par kļūdām, kuras jānovērš. Kā protokolēt sēdes ar tehnisko līdzekļu palīdzību dažādos nesējos, papīrā, elektroniski? Kā atbilstoši noformēt, saglabāt un nodrošināt pieejamību protokolos ietvertajai informācijai, kā rīkoties, ja normatīvais akts nenosaka prasības protokola izstrādāšanai? Par visu, kas saistīts ar protokolu atbilstošu sagatavošanu, saglabāšanu un daudziem citiem jautājumiem runāsim vebināra laikā.

Vebinārā iegūsti atbildes uz šādiem jautājumiem:

  • Kā rakstīt protokolu?
  • Kādi atribūti jāiekļauj protokolā atkarībā pēc tā, vai protokols ir papīrā vai elektroniski. Kā saglabāt protokolus dažādos nesējos?
  • Kā aizsargāt ierobežotas pieejamības informāciju;
  • Kā veidot protokola atvasinājumus un, kā nosūtīt tos;
  • Vai var labot parakstītu protokolu?
Ilga Robežniece

Vebināru vada
Ilga Robežniece

Dokumentu un arhīva pārvaldības eksperts.

Ilgstoša darba pieredze Latvijas Nacionālajā arhīvā vadot dažādu struktūrvienību darbu. 

Dalība dokumentu un arhīvu pārvaldības normatīvo aktu izstrādes darba grupās. 

Vadīti semināri un kursi no 2005. gada Valsts administrācijas skolā, no 1995.gada valsts un pašvaldību institūcijās, privātajos uzņēmumos u.c. 

Lektore vada seminārus, vebinārus, kā arī strādā kā konsultante iestādēs, uzņēmumos piedaloties dokumentu un arhīvu pārvaldības darba izvērtēšanā, ieviešanā, pilnveidē, kā arī darbinieku praktiskajā apmācībā.


Dalība vebinārā

Pieteikšanās: līdz 27.01.2022
Informāciju par vebināru var saņemt, zvanot pa tālruni: 27798887

Cena: € 57.37 + PVN (cenā iekļauta lekcija un izdales materiāli elektroniskā veidā).


Dalības noteikumi:

Vietu vebinārā nodrošinām tikai tiem dalībniekiem, kuri apstiprināja savu vēlmi piedalīties, samaksājot dalības maksu vai nosūtot garantijas vēstuli.

Veicot apmaksu 1-2 dienas pirms vebināra, lūgums OBLIGĀTI atsūtīt maksājuma uzdevumu uz akademija@iepirkumi.lv

Ja vebināra dalībnieks savu dalību vebinārā atsauc piecas dienas pirms vebināra (ieskaitot), dalībniekam tiek atmaksāta dalības maksa, ieturot kompensāciju 50% apmērā. Ja dalība tiek atsaukta pēc piecām dienām, dalības maksa netiek atmaksāta. Ja neparedzētu apstākļu dēļ vebinārā nevarat piedalīties, Jūsu vietā vebinārā drīkst piedalīties cita persona, par to iepriekš rakstiski informējot, nosūtot informāciju uz akademija@iepirkumi.lv

Dalības maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav piedalījies vebinārā.

Vebinārs notiks Zoom sistēmā: https://zoom.us/

! Ieteikums sazināties ar sava uzņēmuma/iestādes sistēmas administratoru, lai pārliecinātos, ka esat autorizēts izmantot šo programmu.

Nepieciešamais tehniskais nodrošinājums:

  • Dators vai telefons ar interneta pieslēgumu;
  • “Austiņas” vai cita audio iekārta un mikrofons.

Cita informācija:

Vebināra dalībniekiem būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar vebināra tēmu.

Pēc vebināra dalībnieks e-pastā saņem elektroniski sagatavotu apliecību par dalību vebinārā.

Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt vebināru (iepriekš informējot).

Apmācību kalendārs