Elektroniskās saziņas pamatprasības un elektronisko dokumentu un datņu noformēšana

Vebinārs, 01.12.2021 plkst. 10.00-13.00

Pieteikšanās termiņš:  08.12.2021 

Vai saskarsmei elektroniskajā saziņā ir uzvedības noteikumi? Kāda ir šī saskarsme un, kādi ir “tīkla etiķetes”noteikumi? Kādi riski var iestāties un kā tos novērst.Kas izstrādājot elektroniskos dokumentus ir jāievēro un, kas ir atšķirīgs no darba ar papīra dokumentiem. Svarīgākais, lai elektroniskā saziņa būtu korekta, tiktu ievērota tīkla etiķete, lai neiestātos riski, kuri var apdraudēt rakstītāju un/ vai iestādi, uzņēmumu.Lai ir pārliecība, ka izstrādātie elektroniskie dokumenti ir atbilstoši radīti, sistematizēti lietās (datnēs) un saglabāti ar atbilstošiem nosaukumiem un, lai visi darbinieki to darītu vienveidīgi.

Vebinārā iegūsti atbildes uz šādiem jautājumiem:

  • Elektroniskās saziņas pamatprasības.
  • Elektronisko dokumentu un datņu noformēšana.

Vebināra mērķis: Iegūt un papildināt praktiskas prasmes elektroniskajā saziņā un elektronisko dokumentu un datņu noformēšanā.

Ilga Robežniece

Vebināru vada
Ilga Robežniece

Dokumentu un arhīva pārvaldības eksperts.

Ilgstoša darba pieredze Latvijas Nacionālajā arhīvā vadot dažādu struktūrvienību darbu. 

Dalība dokumentu un arhīvu pārvaldības normatīvo aktu izstrādes darba grupās. 

Vadīti semināri un kursi no 2005. gada Valsts administrācijas skolā, no 1995.gada valsts un pašvaldību institūcijās, privātajos uzņēmumos u.c. 

Lektore vada seminārus, vebinārus, kā arī strādā kā konsultante iestādēs, uzņēmumos piedaloties dokumentu un arhīvu pārvaldības darba izvērtēšanā, ieviešanā, pilnveidē, kā arī darbinieku praktiskajā apmācībā.


Dalība vebinārā

Vebinārs notiks Zoom platformā.

Cena: € 55.37 + PVN (cenā iekļauta lekcija un izdales materiāli elektroniskā veidā). 

Vietu vebinārā nodrošinām dalībniekiem, kas veikuši pilnu apmaksu vai sagatavojuši garantijas vēstuli pēcapmaksai. Veicot apmaksu 1-2 dienas pirms vebināra, lūgums nosūtīt maksājuma uzdevumu uz akademija@iepirkumi.lv
Atsaucot savu dalību vebinārā piecas dienas pirms vebināra (ieskaitot), tiek atgriezta dalības maksa, ieturot kompensāciju 50% apmērā. Ja pieteikums tiek atcelts īsi pirms vebināra norises, maksa netiek atmaksāta. Neparedzētu apstākļu gadījumā, kad vebināru nav iespējams apmeklēt, vietā drīkst piedalīties cita persona, par to iepriekš rakstiski informējot uz akademija@iepirkumi.lv. Maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav piedalījies apmācībās.


Cita informācija:
Ieteikums sazināties ar sava uzņēmuma/iestādes sistēmas administratoru, lai pārliecinātos, ka esat autorizēts izmantot Zoom programmu. Nepieciešamais tehniskais nodrošinājums: dators vai telefons ar interneta pieslēgumu, “austiņas” vai cita audio iekārta un mikrofons.
Vebinārā būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar vebināra tēmu. Noklausoties kursu, e-pastā tiek nosūtīta elektroniski sagatavota apliecība par dalību. Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt vebināru (iepriekš informējot).


Sīkāka informācija pa tālruni: 27798887

Apmācību kalendārs