Izmaksu vērtēšana un nepamatoti lēts piedāvājums iepirkumos

Vebinārs, 02.12.2021 plkst. 10:00-13.00

Pieteikšanās termiņš:  01.12.2021 

Iepirkumā finanšu piedāvājuma sagatavošanai un izvērtēšanai ir būtiska nozīme. Publisko iepirkumu procedūru regulējošie normatīvie akti paredz noteiktu rīcību iepirkuma organizētājam (pasūtītājam) gadījumos, kad tas piedāvājumu uzskata par nepamatoti lētu. Ir izveidojusies plaša Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) iesniegumu izskatīšanas komisijas un arī tiesu prakse šajā jautājumā. Nepamatoti lēta piedāvājuma kontekstā svarīgs ir arī jautājums par izmaksu segšanu no peļņas un citi aspekti izmaksu vērtēšanas sakarā.


Vebinārā iegūsti atbildes uz šādiem jautājumiem:

  • IUB un tiesu prakses aktualitātes finanšu piedāvājumu vērtēšanā.
  • Jaunākā iesniegumu izskatīšanas komisijas un tiesu prakse nepamatoti lēta piedāvājuma sakarā dažādos aspektos.
  • Nepamatoti lēta piedāvājuma jēdziens un vērtēšana.
  • Kādas ir nepamatoti lēta piedāvājuma pazīmes.
  • Skaidrojuma no piegādātāja pieprasīšana un vērtēšana.
  • IUB un tiesas kompetence nepamatoti lēta piedāvājuma vērtēšanas sakarā.
  • Finanšu piedāvājuma vērtēšana, aritmētisko kļūdu labošana, izmaksu nenorādīšana, izmaksu segšana no peļņas u.c. aktuāli jautājumi.


Vebināra auditorija: iepirkumu speciālisti, uzņēmumu vadītāji, menedžeri, juristi, pārdošanas vadītāji u.c.


Monta Oga

Vebināru vada
Monta Oga

IUB Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore

Publisko iepirkumu jomā darbojas vairāk nekā 14 gadus, no kuriem 10 gadus pieredzi guvusi IUB iesniegumu izskatīšanas komisijas darbā. Pieredzi guvusi, arī vadot seminārus publisko iepirkumu jautājumos, piedaloties publisko iepirkumu jomas normatīvo aktu izstrādes procesā, kā arī organizējot un veicot normatīvajos aktos paredzētos centralizētos iepirkumus veselības aprūpes jomā.

Dalība vebinārā

Pieteikšanās: līdz 01.12.2021
Informāciju par vebināru var saņemt, zvanot pa tālruni: 27798887

Cena: € 55.37 + PVN (cenā iekļauta lekcija un izdales materiāli elektroniskā veidā).


Dalības noteikumi:

Vietu vebinārā nodrošinām tikai tiem dalībniekiem, kuri apstiprināja savu vēlmi piedalīties, samaksājot dalības maksu vai nosūtot garantijas vēstuli.

Veicot apmaksu 1-2 dienas pirms vebināra, lūgums OBLIGĀTI atsūtīt maksājuma uzdevumu uz akademija@iepirkumi.lv

Ja vebināra dalībnieks savu dalību vebinārā atsauc piecas dienas pirms vebināra (ieskaitot), dalībniekam tiek atmaksāta dalības maksa, ieturot kompensāciju 50% apmērā. Ja dalība tiek atsaukta pēc piecām dienām, dalības maksa netiek atmaksāta. Ja neparedzētu apstākļu dēļ vebinārā nevarat piedalīties, Jūsu vietā vebinārā drīkst piedalīties cita persona, par to iepriekš rakstiski informējot, nosūtot informāciju uz akademija@iepirkumi.lv

Dalības maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav piedalījies vebinārā.

Vebinārs notiks Zoom sistēmā: https://zoom.us/

! Ieteikums sazināties ar sava uzņēmuma/iestādes sistēmas administratoru, lai pārliecinātos, ka esat autorizēts izmantot šo programmu.

Nepieciešamais tehniskais nodrošinājums:

  • Dators vai telefons ar interneta pieslēgumu;
  • “Austiņas” vai cita audio iekārta un mikrofons.

Cita informācija:

Vebināra dalībniekiem būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar vebināra tēmu.

Pēc vebināra dalībnieks e-pastā saņem elektroniski sagatavotu apliecību par dalību vebinārā.

Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt vebināru (iepriekš informējot).

Apmācību kalendārs