Friday, 3.02.2023.
Publication period:
-
×
Būvniecības veids Region
03.02.2023 03.02.2023 Nojaukšana Kuldīgas novads
02.02.2023   Jauna būvniecība Rīga
02.02.2023   Jauna būvniecība Jelgava
02.02.2023   Jauna būvniecība Jelgava
02.02.2023   Jauna būvniecība Jelgava
-
02.02.2023   Atjaunošana Rīga
02.02.2023   Pārbūve Rīga
02.02.2023   Jauna būvniecība Kuldīgas novads
02.02.2023   Jauna būvniecība Mārupes novads
02.02.2023   Jauna būvniecība Rīga
02.02.2023   Jauna būvniecība Valmieras novads
02.02.2023   Jauna būvniecība Jūrmala
02.02.2023   Vienkāršota atjaunošana Daugavpils
02.02.2023   Pārbūve Augšdaugavas novads
02.02.2023   Jauna būvniecība Jūrmala
02.02.2023   Jauna būvniecība Talsu novads
02.02.2023   Novietošana Augšdaugavas novads
02.02.2023   Jauna būvniecība Ogres novads
02.02.2023   Jauna būvniecība Ādažu novads
02.02.2023   Jauna būvniecība Ogres novads

This website uses cookies. By continuing to view the website, you agree to use cookies. Cookie Policy.