PIL un ADJIL iepirkumu stratēģiskā vadīšana - praktiski soļi līdz sekmīgam rezultātam

Vebinārs,  16.12.2021 plkst. 10.00-13.00

Pieteikšanās termiņš:  15.12.2021 

Bieži iepirkumu procesā atduras pret neuzmanības kļūdām plānošanā vai paredzamiem šķēršļiem sekmīgai pabeigšanai. No neskaidrībām un pretendentu pretenzijām zūd iepirkumu efektivitāte un iesaistīto motivācija.

Vebinārā iegūsti atbildes uz šādiem jautājumiem:

  • Kā efektīvi ņemt vērā iepirkuma specifiku un izvēlēties atbilstošāko (piem., vienposma vai divposma)?
  • Kā novērst praksē biežāko jautājumu un iebildumu pieļaušanu savos iepirkumos?
  • Kā mazināt pretendentu sūdzību pamatotību un vēlmi apstrīdēt, ieskaitot principa pēc?
  • Kādas ir galvenās kopības PIL un ADJIL iepirkumos, lai var pārnest un integrēt dokumentācijas starp dažādajiem regulējumiem?
  • Kādi praktiski padomi un īsceļi izriet no IUB un tiesu prakses iepirkumu strīdos?
  • Kāda ir pasūtītāja rīcības brīvība neregulētajos jautājumos?
  • Kā praksē gūt pārliecību un atbildes uz risināmiem jautājumiem gan sev, gan uzraugošām iestādēm?
Lauris Bočs

Vebināru vada
Lauris Bočs

Finanšu, iepirkumu un nekustamo īpašumu darījumu konsultatīvo pakalpojumu uzņēmuma valdes loceklis, Dr. iur.

Līdz 2021. gada vasarai publisko iepirkumu speciālists ar 8 gadu stāžu gan PIL, gan ADJIL piemērošanā. Veicis gan iepirkumu kontroli Iepirkumu uzraudzības birojā un ES finansētos projektos, gan īstenojis dažādas sarežģītības publiskos iepirkumus gan dažādās iestādēs kā civildienesta ierēdnis, gan arī aizsardzības resorā kā profesionālā dienesta karavīrs, īstenojot arī dažādus iekšējos seminārus nodrošinājumu un iepirkumu speciālistiem.

Dalība vebinārā

Pieteikšanās: līdz 15.12.2021
Informāciju par vebināru var saņemt, zvanot pa tālruni: 27798887

Cena: € 55.37 + PVN (cenā iekļauta lekcija un izdales materiāli elektroniskā veidā).


Dalības noteikumi:

Vietu vebinārā nodrošinām tikai tiem dalībniekiem, kuri apstiprināja savu vēlmi piedalīties, samaksājot dalības maksu vai nosūtot garantijas vēstuli.

Veicot apmaksu 1-2 dienas pirms vebināra, lūgums OBLIGĀTI atsūtīt maksājuma uzdevumu uz seminari@iepirkumi.lv

Ja vebināra dalībnieks savu dalību vebinārā atsauc piecas dienas pirms vebināra (ieskaitot), dalībniekam tiek atmaksāta dalības maksa, ieturot kompensāciju 50% apmērā. Ja dalība tiek atsaukta pēc piecām dienām, dalības maksa netiek atmaksāta. Ja neparedzētu apstākļu dēļ vebinārā nevarat piedalīties, Jūsu vietā vebinārā drīkst piedalīties cita persona, par to iepriekš rakstiski informējot, nosūtot informāciju uz seminari@iepirkumi.lv

Dalības maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav piedalījies vebinārā.

Vebinārs notiks Zoom sistēmā: https://zoom.us/

! Ieteikums sazināties ar sava uzņēmuma/iestādes sistēmas administratoru, lai pārliecinātos, ka esat autorizēts izmantot šo programmu.

Nepieciešamais tehniskais nodrošinājums:

  • Dators vai telefons ar interneta pieslēgumu;
  • “Austiņas” vai cita audio iekārta un mikrofons.

Cita informācija:

Vebināra dalībniekiem būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar vebināra tēmu.

Pēc vebināra dalībnieks e-pastā saņem elektroniski sagatavotu apliecību par dalību vebinārā.

Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt vebināru (iepriekš informējot).

Apmācību kalendārs

Izmantojiet peli, lai navigētu kalendāru. Mēnešus var mainīt, izmantojot bultas. Nospiediet uz datuma.