Elektroniskās saziņas pamatprasības un elektronisko dokumentu un datņu noformēšana

Vebinārs,  09.12.2021 plkst. 10.00-13.00

Pieteikšanās termiņš:  08.12.2021 

Vai saskarsmei elektroniskajā saziņā ir uzvedības noteikumi? Kāda ir šī saskarsme un, kādi ir “tīkla etiķetes”noteikumi? Kādi riski var iestāties un kā tos novērst.Kas izstrādājot elektroniskos dokumentus ir jāievēro un, kas ir atšķirīgs no darba ar papīra dokumentiem. Svarīgākais, lai elektroniskā saziņa būtu korekta, tiktu ievērota tīkla etiķete, lai neiestātos riski, kuri var apdraudēt rakstītāju un/ vai iestādi, uzņēmumu.Lai ir pārliecība, ka izstrādātie elektroniskie dokumenti ir atbilstoši radīti, sistematizēti lietās (datnēs) un saglabāti ar atbilstošiem nosaukumiem un, lai visi darbinieki to darītu vienveidīgi.

Vebinārā iegūsti atbildes uz šādiem jautājumiem:

  • Elektroniskās saziņas pamatprasības.
  • Elektronisko dokumentu un datņu noformēšana.
  • Iegūt un papildināt praktiskas prasmes elektroniskajā saziņā un elektronisko dokumentu un datņu noformēšanā.

Vebināra mērķis: Iegūt un papildināt praktiskas prasmes elektroniskajā saziņā un elektronisko dokumentu un datņu noformēšanā.

Ilga Robežniece

Vebināru vada
Ilga Robežniece

Dokumentu un arhīva pārvaldības eksperts.

Ilgstoša darba pieredze Latvijas Nacionālajā arhīvā vadot dažādu struktūrvienību darbu. 

Dalība dokumentu un arhīvu pārvaldības normatīvo aktu izstrādes darba grupās. 

Vadīti semināri un kursi no 2005. gada Valsts administrācijas skolā, no 1995.gada valsts un pašvaldību institūcijās, privātajos uzņēmumos u.c. 

Lektore vada seminārus, vebinārus, kā arī strādā kā konsultante iestādēs, uzņēmumos piedaloties dokumentu un arhīvu pārvaldības darba izvērtēšanā, ieviešanā, pilnveidē, kā arī darbinieku praktiskajā apmācībā.


Dalība vebinārā

Pieteikšanās: līdz 08.12.2021
Informāciju par vebināru var saņemt, zvanot pa tālruni: 27798887

Cena: € 55.37 + PVN (cenā iekļauta lekcija un izdales materiāli elektroniskā veidā).


Dalības noteikumi:

Vietu vebinārā nodrošinām tikai tiem dalībniekiem, kuri apstiprināja savu vēlmi piedalīties, samaksājot dalības maksu vai nosūtot garantijas vēstuli.

Veicot apmaksu 1-2 dienas pirms vebināra, lūgums OBLIGĀTI atsūtīt maksājuma uzdevumu uz seminari@iepirkumi.lv

Ja vebināra dalībnieks savu dalību vebinārā atsauc piecas dienas pirms vebināra (ieskaitot), dalībniekam tiek atmaksāta dalības maksa, ieturot kompensāciju 50% apmērā. Ja dalība tiek atsaukta pēc piecām dienām, dalības maksa netiek atmaksāta. Ja neparedzētu apstākļu dēļ vebinārā nevarat piedalīties, Jūsu vietā vebinārā drīkst piedalīties cita persona, par to iepriekš rakstiski informējot, nosūtot informāciju uz seminari@iepirkumi.lv

Dalības maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav piedalījies vebinārā.

Vebinārs notiks Zoom sistēmā: https://zoom.us/

! Ieteikums sazināties ar sava uzņēmuma/iestādes sistēmas administratoru, lai pārliecinātos, ka esat autorizēts izmantot šo programmu.

Nepieciešamais tehniskais nodrošinājums:

  • Dators vai telefons ar interneta pieslēgumu;
  • “Austiņas” vai cita audio iekārta un mikrofons.

Cita informācija:

Vebināra dalībniekiem būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar vebināra tēmu.

Pēc vebināra dalībnieks e-pastā saņem elektroniski sagatavotu apliecību par dalību vebinārā.

Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt vebināru (iepriekš informējot).

Apmācību kalendārs

Izmantojiet peli, lai navigētu kalendāru. Mēnešus var mainīt, izmantojot bultas. Nospiediet uz datuma.