Jaunais grāmatvedības likums no 2022.gada 1.janvāra un citas gaidāmās aktualitātes

Vebinārs,  14.12.2021 plkst. 09.30-12.30

Pieteikšanās termiņš:  13.12.2021 

Vebinārā iegūsti atbildes uz šādiem jautājumiem:

  • Grāmatvedības likums, izmaiņas un papildinājumi salīdzinājumā ar likumu “Par grāmatvedību”
  • Ministru kabineta 14.09.2021. noteikumi “Prasības kases ieņēmumu un kases izdevumu attaisnojuma dokumentiem un kases grāmatas kārtošanai” salīdzinājumā arī šobrīd spēkā esošajiem kases operāciju uzskaites noteikumiem
  • MK noteikumu projekts “Grāmatvedības kārtošanas noteikumi” salīdzinājumā ar šobrīd spēkā esošajiem noteikumiem par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju
  • Un citas aktualitātes, kas būs jau pieejamas uz semināra organizēšanas brīdi
Laila  Kelmere

Vebināru vada
Laila Kelmere

Privātā sektora eksperte grāmatvedības, lietvedības un nodokļu jautājumos ar plašu praktisko pieredzi.

Praktizējoša grāmatvede kopš 1998. gada, tai skaitā juridisko personu maksātnespējas procesos. Šobrīd strādā kā galvenā grāmatvede uzņēmumā, kas veic iepirkumus lielam mazumtirdzniecības tīklam.

Publiskā sektora eksperte grāmatvedības uzskaitē un pārskatu sagatavošanā. Piedalījusies normatīvo aktu projektu izstrādē un vairākus gadus valsts konsolidētā gada pārskata sagatavošanā.

Dažādu semināru lektore un pasniedzēja: Grāmatvedības un finanšu koledžas docente, Latvijas Lauksaimniecības universitātes un Ekonomikas un kultūras augstskolas vieslektore, Bilances akadēmijas pasniedzēja u.c.

Daudzu populārzinātnisko rakstu autore par grāmatvedību. Grāmatu “Kapitālsabiedrības likvidācijas process un finanšu pārskatu sagatavošana” un “Ievads grāmatvedībā jeb grāmatvedības pamati: teorija un uzdevumi” autore. Pēta jautājumus, kas saistīti ar grāmatvedības uzskaiti, nodokļiem un to piemērošanu praksē.

 

Dalība vebinārā

Pieteikšanās: līdz 13.12.2021
Informāciju par vebināru var saņemt, zvanot pa tālruni: 27798887

Cena: € 55.37 + PVN (cenā iekļauta lekcija un izdales materiāli elektroniskā veidā).


Dalības noteikumi:

Vietu vebinārā nodrošinām tikai tiem dalībniekiem, kuri apstiprināja savu vēlmi piedalīties, samaksājot dalības maksu vai nosūtot garantijas vēstuli.

Veicot apmaksu 1-2 dienas pirms vebināra, lūgums OBLIGĀTI atsūtīt maksājuma uzdevumu uz seminari@iepirkumi.lv

Ja vebināra dalībnieks savu dalību vebinārā atsauc piecas dienas pirms vebināra (ieskaitot), dalībniekam tiek atmaksāta dalības maksa, ieturot kompensāciju 50% apmērā. Ja dalība tiek atsaukta pēc piecām dienām, dalības maksa netiek atmaksāta. Ja neparedzētu apstākļu dēļ vebinārā nevarat piedalīties, Jūsu vietā vebinārā drīkst piedalīties cita persona, par to iepriekš rakstiski informējot, nosūtot informāciju uz seminari@iepirkumi.lv

Dalības maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav piedalījies vebinārā.

Vebinārs notiks Zoom sistēmā: https://zoom.us/

! Ieteikums sazināties ar sava uzņēmuma/iestādes sistēmas administratoru, lai pārliecinātos, ka esat autorizēts izmantot šo programmu.

Nepieciešamais tehniskais nodrošinājums:

  • Dators vai telefons ar interneta pieslēgumu;
  • “Austiņas” vai cita audio iekārta un mikrofons.

Cita informācija:

Vebināra dalībniekiem būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar vebināra tēmu.

Pēc vebināra dalībnieks e-pastā saņem elektroniski sagatavotu apliecību par dalību vebinārā.

Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt vebināru (iepriekš informējot).

Apmācību kalendārs

Izmantojiet peli, lai navigētu kalendāru. Mēnešus var mainīt, izmantojot bultas. Nospiediet uz datuma.