Tirgus izpētes, cenu aptaujas, zemsliekšņu iepirkumi, u.c. “ārpus regulējuma” iepirkumi

Vebinārs,  15.12.2021 plkst. 10.00-13.00

Pieteikšanās termiņš:  14.12.2021 

Iepirkumu jomā sastopami dažādi jēdzieni, t.sk. tirgus izpētes, cenu aptaujas, zemsliekšņu iepirkumi, u.c., kas ir iepirkumu jomas neregulētā daļa, līdz ar to arī nozarē nav vienotas koncepcijas un izpratnes, kādos gadījumos un kas vispār būtu jādokumentē, kādi ir būtiskākie šādas dokumentēšanas mērķi, kas būtu jānodrošina, vienlaikus neveicot liekas darbības un neradot lieku administratīvo slogu. Īpaši tas būtiski pašlaik, kad svarīgi domāt par resursu optimizāciju un efektivitātes paaugstināšanu, lai neradītu lieku administratīvo slogu, vienlaikus arī novēršot riskus, kas saistāmi par šādu neregulēto iepirkumu veikšanu.

Vebinārā iegūsti atbildes uz šādiem jautājumiem:

  • Tirgus izpēte, priekšizpēte, līgumcenas noteikšana, cenu aptauja, u.c. jēdzieni – ko nozīmē minētie jēdzieni, kas un kādos gadījumos piemērojams;
  • Ko un kādos gadījumos nepieciešams dokumentēt; 
  • kā integrēt “ārpus regulējuma” iepirkumus iepirkumu plānā, lai pēcāk nebūtu nevajadzīgi jāpiemēro „lielās” procedūras;
  • interešu konflikts zemsliekšņu u.c. “ārpus regulējuma” iepirkumos.
  • kā nodrošināt efektīvu “ārpus regulējuma” iepirkumu kontroli, neradot lieku administratīvo slogu.
Līga Avena

Vebināru vada
Līga Avena

Publisko iepirkumu eksperte

Galvenās darbības jomas: Komerctiesības un Publiskās tiesības, publiskais iepirkums, ES finansējuma piesaiste un projektu ieviešanas vadība, būvniecības jomas normatīvais regulējums, eksperts zinātniskos pētījumos, investīciju projektu novērtēšanā un stratēģiskā plānošanā. Pēdējo 10 gadu laikā izstrādātas un realizētas vairāk nekā 600 publisko iepirkumu procedūras, t.sk. >200 būvniecības jomā, liela daļa ES fondu projektu ietvaros. Docētājs Rīgas Stradiņa universitātē, iur. PhD kandidāts, pašlaik izstrādā promocijas darbu “Būvdarbu iepirkumu kvalitātes nodrošinājuma tiesiskās problēmas”.

Dalība vebinārā

Pieteikšanās: līdz 14.12.2021
Informāciju par vebināru var saņemt, zvanot pa tālruni: 27798887

Cena: € 55.37 + PVN (cenā iekļauta lekcija un izdales materiāli elektroniskā veidā).


Dalības noteikumi:

Vietu vebinārā nodrošinām tikai tiem dalībniekiem, kuri apstiprināja savu vēlmi piedalīties, samaksājot dalības maksu vai nosūtot garantijas vēstuli.

Veicot apmaksu 1-2 dienas pirms vebināra, lūgums OBLIGĀTI atsūtīt maksājuma uzdevumu uz seminari@iepirkumi.lv

Ja vebināra dalībnieks savu dalību vebinārā atsauc piecas dienas pirms vebināra (ieskaitot), dalībniekam tiek atmaksāta dalības maksa, ieturot kompensāciju 50% apmērā. Ja dalība tiek atsaukta pēc piecām dienām, dalības maksa netiek atmaksāta. Ja neparedzētu apstākļu dēļ vebinārā nevarat piedalīties, Jūsu vietā vebinārā drīkst piedalīties cita persona, par to iepriekš rakstiski informējot, nosūtot informāciju uz seminari@iepirkumi.lv

Dalības maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav piedalījies vebinārā.

Vebinārs notiks Zoom sistēmā: https://zoom.us/

! Ieteikums sazināties ar sava uzņēmuma/iestādes sistēmas administratoru, lai pārliecinātos, ka esat autorizēts izmantot šo programmu.

Nepieciešamais tehniskais nodrošinājums:

  • Dators vai telefons ar interneta pieslēgumu;
  • “Austiņas” vai cita audio iekārta un mikrofons.

Cita informācija:

Vebināra dalībniekiem būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar vebināra tēmu.

Pēc vebināra dalībnieks e-pastā saņem elektroniski sagatavotu apliecību par dalību vebinārā.

Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt vebināru (iepriekš informējot).

Apmācību kalendārs

Izmantojiet peli, lai navigētu kalendāru. Mēnešus var mainīt, izmantojot bultas. Nospiediet uz datuma.