No karteļiem brīvs iepirkums

Vebinārs,  10.11.2021 plkst. 10.00-13.00

Pieteikšanās termiņš:  09.11.2021 

Karteļi publiskajos iepirkumos joprojām ir viena no būtiskākajām konkurences vides problēmām, to pierāda arī nesen atklātais un ar vairāk kā 16 miljoniem sodītais būvniecības uzņēmu kartelis, tāpat uz to ne pirmo gadu norāda sabiedriskās domas aptaujas rezultāti, kuru veic Konkurences padome. Tāpēc ir būtiski, ka pasūtītāji, spēj atpazīt karteļa iespējamās pazīmes, izprot un zina kā ziņot par iespējamo pārkāpumu. Pasūtītājiem ir jāapzinās sava loma un atbildība organizējot iepirkuma procedūru, tāpēc vērtīgi zināt Konkurences padomes jaunāko praksi – ka pie noteiktiem apstākļiem arī pasūtītāju var vērtēt kā karteļa dalībnieku. Tāpat pasūtītājiem būtu jābūt informētiem par preventīviem rīkiem, kurus izstrādājusi Konkurences padome un kurus var izmantot.

Vebinārā iegūsti atbildes uz sekojošiem jautājumiem:

  • Kas ir aizliegtas vienošanās?
  • Aizliegtas vienošanās izpausmes veidi? Sankcijas.
  • Karteļa pazīmes iepirkumā? Piemēri no prakses. Arī jaunākā prakse – Būvnieku kartelis.
  • Pasūtītājs – karteļa dalībnieks?
  • Preventīvie rīki – neatkarības apliecinājums? Pašnovērtējuma rīki?
  • Atziņas no nesen veiktajām prevencijas procedūrām, kas attiecas uz pasūtītāja rīcību/lomu? Secinājumi arī no karteļu pārkāpuma izpētes lietām, kur vērtēta pasūtītāja loma.
  • Kā ziņot par pārkāpumu?


Ieva Šmite

Vebināru vada
Ieva Šmite

Konkurences padomes Aizliegtu vienošanos departamenta direktore.

Pieredze, strādājot Konkurences padomē vairāk kā 12 gadus, pēdējos piecus gadus veltot tieši aizliegtām vienošanām jeb karteļiem, kas ir smagākie konkurences tiesību pārkāpumi.

“Uzskatu, ka nedrīkst zaudēt ikdienas darbā konkurences tiesību piemērošanas praksi, tāpēc piedalos ne tikai departamenta administratīvā pārvaldīšanā, bet piedaloties arī lietu/iesniegumu izpētes procesos, ņemot dalību gan procesuālajās darbībās, gan prevenciju organizēšanā. Uzskatu, ka ļoti liela loma ir ne tikai pārkāpumu konstatēšanā, bet arī konkurences kultūras veicināšanai, tāpēc dažādos formātos, nodrošinu vismaz 70% no visiem iestādes izglītošanas pasākumiem.”

Tāpat, ir starptautiska pieredze (ECN darba grupas, OECD, Twining projekti) gan piedaloties, gan prezentējot iestādes pieredzi. Kā arī pieredze un prakse, pārstāvot iestādi tiesvedības procesos.


Dalība vebinārā

Pieteikšanās: līdz 09.11.2021
Informāciju par vebināru var saņemt, zvanot pa tālruni: 27798887

Cena: € 55.37 + PVN (cenā iekļauta lekcija un izdales materiāli elektroniskā veidā).


Dalības noteikumi:

Vietu vebinārā nodrošinām tikai tiem dalībniekiem, kuri apstiprināja savu vēlmi piedalīties, samaksājot dalības maksu vai nosūtot garantijas vēstuli.

Veicot apmaksu 1-2 dienas pirms vebināra, lūgums OBLIGĀTI atsūtīt maksājuma uzdevumu uz seminari@iepirkumi.lv

Ja vebināra dalībnieks savu dalību vebinārā atsauc piecas dienas pirms vebināra (ieskaitot), dalībniekam tiek atmaksāta dalības maksa, ieturot kompensāciju 50% apmērā. Ja dalība tiek atsaukta pēc piecām dienām, dalības maksa netiek atmaksāta. Ja neparedzētu apstākļu dēļ vebinārā nevarat piedalīties, Jūsu vietā vebinārā drīkst piedalīties cita persona, par to iepriekš rakstiski informējot, nosūtot informāciju uz seminari@iepirkumi.lv

Dalības maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav piedalījies vebinārā.

Vebinārs notiks Zoom sistēmā: https://zoom.us/

! Ieteikums sazināties ar sava uzņēmuma/iestādes sistēmas administratoru, lai pārliecinātos, ka esat autorizēts izmantot šo programmu.

Nepieciešamais tehniskais nodrošinājums:

  • Dators vai telefons ar interneta pieslēgumu;
  • “Austiņas” vai cita audio iekārta un mikrofons.

Cita informācija:

Vebināra dalībniekiem būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar vebināra tēmu.

Pēc vebināra dalībnieks e-pastā saņem elektroniski sagatavotu apliecību par dalību vebinārā.

Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt vebināru (iepriekš informējot).

Apmācību kalendārs

Izmantojiet peli, lai navigētu kalendāru. Mēnešus var mainīt, izmantojot bultas. Nospiediet uz datuma.