Amata aprakstu izstrādes galvenās tendences, tipveida kļūdas. Darba snieguma vadība un novērtēšana.

Vebinārs,  26.11.2021 plkst. 10.00-13.00

Pieteikšanās termiņš:  25.11.2021 

Tuvojas laiks, kad pārskatām gada rezultātus, veicam darbinieku novērtēšanu, un nosakām mērķus nākamajam gadam. Atkal aktualizējas jautājumi par to, cik liela nozīme ir amata aprakstam, ko tajā minēt, kā izvērtēt būtiskāko? Kā novērtēt darbinieka sniegumu un kompetences? Kā izvirzīt amatam noteiktās prasības un novērtēt to atbilstību? Kā amata apraksts mums palīdz ikdienas situācijās kā darba devējam un darbiniekam?

Vebinārā iegūsti atbildes uz sekojošiem jautājumiem:

  • Kompetences, to noteikšana.
  • Instrumenti kompetenču novērtēšanai.
  • Kompetenču vārdnīca un citas metodes.
  • Darba snieguma vadība.
  • Personāla novērtēšanas atšķirības valsts un pašvaldību institūcijās.
  • Novērtēšanas saruna, atgriezeniskā saite.
  • Izaicinājumi darba snieguma vadībā.
Gundega Dambe

Vebināru vada
Gundega Dambe

Latvijas Personāla vadīšanas asociācijas valdes locekle, LSK cilvēkresursu attīstības un veselības veicināšanas vadītāja

Lektore un personāla vadītāja ar vairāk kā 20 gadu pieredzi. 

Dalība vebinārā

Pieteikšanās: līdz 25.11.2021
Informāciju par vebināru var saņemt, zvanot pa tālruni: 27798887

Cena: € 55.37 + PVN (cenā iekļauta lekcija un izdales materiāli elektroniskā veidā).


Dalības noteikumi:

Vietu vebinārā nodrošinām tikai tiem dalībniekiem, kuri apstiprināja savu vēlmi piedalīties, samaksājot dalības maksu vai nosūtot garantijas vēstuli.

Veicot apmaksu 1-2 dienas pirms vebināra, lūgums OBLIGĀTI atsūtīt maksājuma uzdevumu uz seminari@iepirkumi.lv

Ja vebināra dalībnieks savu dalību vebinārā atsauc piecas dienas pirms vebināra (ieskaitot), dalībniekam tiek atmaksāta dalības maksa, ieturot kompensāciju 50% apmērā. Ja dalība tiek atsaukta pēc piecām dienām, dalības maksa netiek atmaksāta. Ja neparedzētu apstākļu dēļ vebinārā nevarat piedalīties, Jūsu vietā vebinārā drīkst piedalīties cita persona, par to iepriekš rakstiski informējot, nosūtot informāciju uz seminari@iepirkumi.lv

Dalības maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav piedalījies vebinārā.

Vebinārs notiks Zoom sistēmā: https://zoom.us/

! Ieteikums sazināties ar sava uzņēmuma/iestādes sistēmas administratoru, lai pārliecinātos, ka esat autorizēts izmantot šo programmu.

Nepieciešamais tehniskais nodrošinājums:

  • Dators vai telefons ar interneta pieslēgumu;
  • “Austiņas” vai cita audio iekārta un mikrofons.

Cita informācija:

Vebināra dalībniekiem būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar vebināra tēmu.

Pēc vebināra dalībnieks e-pastā saņem elektroniski sagatavotu apliecību par dalību vebinārā.

Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt vebināru (iepriekš informējot).

Apmācību kalendārs

Izmantojiet peli, lai navigētu kalendāru. Mēnešus var mainīt, izmantojot bultas. Nospiediet uz datuma.