Tehniskās specifikācijas sagatavošana un tehnisko piedāvājumu vērtēšana

Vebinārs,  21.10.2021 plkst. 10.00-13.00

Pieteikšanās termiņš:  20.10.2021  (atlikušas 2 dienas)

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, tehniskās specifikācijas mērķis ir aprakstīt iepirkuma priekšmetu tādā apjomā, lai pretendenti nepārprotami saprastu, ko pasūtītājs vēlas iepirkt.

Ņemot vērā tehniskās specifikācijas prasības, pretendentiem jāspēj sagatavot šīm prasībām atbilstošu piedāvājumu, kuru pasūtītājam jāspēj objektīvi salīdzināt un izvērtēt.

Praksē konstatējams, ka tehniskās specifikācijas joprojām tiek sagatavotas nepietiekami kvalitatīvi. Pasūtītāju prasības bieži vien nav skaidri formulētas, tajās nav norādīti iepirkuma priekšmeta būtiski elementi, prasības ir ļoti minimālas vai arī pārāk detalizētas.

Tādejādi pretendenti ne vien nespēj sagatavot kvalitatīvu piedāvājumu, nespēja aprēķināt savas izmaksas, bet arī pārprot iepirkuma priekšmetam izvirzītās prasības. Praksē ir gadījumi, kad nesaprotot vai nespējot izpildīt pasūtītāja izvirzītās prasības, neviens uzņēmējs neiesniedz piedāvājumu. Kā arī ir gadījumi, kad katrs pretendents tehnisko specifikāciju sapratis savādāk, katrs iesniedz savu tehnisko piedāvājumu, tādēļ tos vairs nav iespējams salīdzināt.

Vebināra mērķis ir informēt pasūtītājus un uzņēmējus par praksē biežāk konstatētajām problēmām saistībā ar tehniskās specifikācijas sagatavošanu un tehnisko piedāvājumu iesniegšanu. Skaidrot, kā notiek tehnisko piedāvājumu vērtēšana, kā arī piedāvāt esošo problēmu risināšanas iespējas abām iesaistītajām pusēm – gan pasūtītājiem, gan pretendentiem.

Vebinārā iegūsti atbildes uz šādiem jautājumiem:

  • Kā praksē notiek tehniskās specifikācijas sagatavošana?
  • No kādiem avotiem pasūtītāji iegūst informāciju, lai sagatavotu tehnisko specifikāciju?
  • Pēc kādiem principiem tiek noteiktas tehniskās specifikācijas prasības?
  • Kā sagatavot tehnisko piedāvājumu?
  • Kā notiek tehnisko piedāvājumu vērtēšana un salīdzināšana?


Una Skrastiņa

Vebināra vadītāja
Una Skrastiņa

Rīgas domes Juridiskās pārvaldes Plānošanas, iepirkumu un kontroles nodaļas vadītāja.

Latvijas Zinātnes padomes eksperts. Doktora zinātniskais grāds Juridiskajā zinātnē Valsts tiesību apakšnozarē. Zvērināta advokāte.

Ilggadēja pieredze Rīgas pilsētas pašvaldībā publisko iepirkumu veikšanā, kontrolē un uzraudzībā, piedaloties vairāk kā 2000 iepirkumu komisijās.

Daudzu starptautisku zinātnisku konferenču dalībniece un starptautisku zinātnisku publikāciju autore. Monogrāfijas “Publiskie iepirkumi. Piedāvājuma izvēles kritēriji un vērtēšana publiskajā iepirkumā” autore.

Dalība vebinārā

Pieteikšanās: līdz 20.10.2021
Informāciju par vebināru var saņemt, zvanot pa tālruni: 27798887

Cena: € 55.37 + PVN (cenā iekļauta lekcija un izdales materiāli elektroniskā veidā).


Dalības noteikumi:

Vietu vebinārā nodrošinām tikai tiem dalībniekiem, kuri apstiprināja savu vēlmi piedalīties, samaksājot dalības maksu vai nosūtot garantijas vēstuli.

Veicot apmaksu 1-2 dienas pirms vebināra, lūgums OBLIGĀTI atsūtīt maksājuma uzdevumu uz seminari@iepirkumi.lv

Ja vebināra dalībnieks savu dalību vebinārā atsauc piecas dienas pirms vebināra (ieskaitot), dalībniekam tiek atmaksāta dalības maksa, ieturot kompensāciju 50% apmērā. Ja dalība tiek atsaukta pēc piecām dienām, dalības maksa netiek atmaksāta. Ja neparedzētu apstākļu dēļ vebinārā nevarat piedalīties, Jūsu vietā vebinārā drīkst piedalīties cita persona, par to iepriekš rakstiski informējot, nosūtot informāciju uz seminari@iepirkumi.lv

Dalības maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav piedalījies vebinārā.

Vebinārs notiks Zoom sistēmā: https://zoom.us/

! Ieteikums sazināties ar sava uzņēmuma/iestādes sistēmas administratoru, lai pārliecinātos, ka esat autorizēts izmantot šo programmu.

Nepieciešamais tehniskais nodrošinājums:

  • Dators vai telefons ar interneta pieslēgumu;
  • “Austiņas” vai cita audio iekārta un mikrofons.

Cita informācija:

Vebināra dalībniekiem būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar vebināra tēmu.

Pēc vebināra dalībnieks e-pastā saņem elektroniski sagatavotu apliecību par dalību vebinārā.

Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt vebināru (iepriekš informējot).

Apmācību kalendārs

Izmantojiet peli, lai navigētu kalendāru. Mēnešus var mainīt, izmantojot bultas. Nospiediet uz datuma.