Ieteikumi iepirkumu veikšanai Eiropas Savienības fondu ietvaros (pasūtītāju pārstāvjiem bez priekšzināšanām iepirkumu jomā)

Vebinārs,  28.10.2021 plkst. 10.00-15.00

Pieteikšanās termiņš:  27.10.2021 

Viens no veiksmīga Eiropas Savienības fondu finansēta projekta īstenošanas stūrakmeņiem ir atbilstoši realizēts iepirkums. Lai izvairītos no raksturīgākajām kļūdām, kas var rezultēties ar finanšu korekcijām – Eiropas Savienības fonda finansējuma samazināšanu, šajā seminārā tiks sniegts ieskats, kā piemērot Publisko iepirkumu likumu, lai veiksmīgi saplānotu iepirkumu, sagatavotu iepirkumu dokumentāciju un korekti izvērtētu piedāvājumus.


Vebinārā iegūsti atbildes uz šādiem jautājumiem:

 • Kā noteikt, vai piemērojams Publisko iepirkumu likums?
 • Kādi ir līgumcenu sliekšņi un kā noteikt paredzamo līgumcenu?
 • Kā izveidot lemttiesīgu iepirkuma komisiju un izvairīties no interešu konflikta iepirkumā?
 • Kā izvēlēties atbilstošāko iepirkuma procedūru un kā to izsludināt?
 • Kā sagatavot tehniskās specifikācijas, lai tās nepamatoti neierobežotu konkurenci iepirkumā?
 • Kā noteikt kvalifikācijas prasības, lai tās būtu samērīgas, saistītas ar iepirkuma priekšmetu un nediskriminētu potenciālos piegādātājus?
 • Kā noteikt piedāvājumu izvērtēšanas kritērijus?
 • Kā veikt piedāvājumu izvērtēšanu un izvēlēties atbilstošāko piegādātāju?
 • Kas jāņem vērā, slēdzot iepirkuma līgumu?


Vebināra auditorija: pasūtītāji bez priekšzināšanām iepirkumu jomā

Daina Pulkstene

Vebināra vadītāja
Daina Pulkstene

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vecākā eksperte – juriskonsulte.

Gandrīz desmit gadu darba pieredze šajā amatā, veicot iepirkumu pārbaudes, izvērtējot pasūtītāju pieļautos pārkāpumus, sniedzot konsultācijas un veicot Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmēju apmācības publisko iepirkumu jautājumos.


Dalība vebinārā

Pieteikšanās: līdz 27.10.2021
Informāciju par vebināru var saņemt, zvanot pa tālruni: 27798887

Cena: € 55.37 + PVN (cenā iekļauta lekcija un izdales materiāli elektroniskā veidā).


Dalības noteikumi:

Vietu vebinārā nodrošinām tikai tiem dalībniekiem, kuri apstiprināja savu vēlmi piedalīties, samaksājot dalības maksu vai nosūtot garantijas vēstuli.

Veicot apmaksu 1-2 dienas pirms vebināra, lūgums OBLIGĀTI atsūtīt maksājuma uzdevumu uz seminari@iepirkumi.lv

Ja vebināra dalībnieks savu dalību vebinārā atsauc piecas dienas pirms vebināra (ieskaitot), dalībniekam tiek atmaksāta dalības maksa, ieturot kompensāciju 50% apmērā. Ja dalība tiek atsaukta pēc piecām dienām, dalības maksa netiek atmaksāta. Ja neparedzētu apstākļu dēļ vebinārā nevarat piedalīties, Jūsu vietā vebinārā drīkst piedalīties cita persona, par to iepriekš rakstiski informējot, nosūtot informāciju uz seminari@iepirkumi.lv

Dalības maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav piedalījies vebinārā.

Vebinārs notiks Zoom sistēmā: https://zoom.us/

! Ieteikums sazināties ar sava uzņēmuma/iestādes sistēmas administratoru, lai pārliecinātos, ka esat autorizēts izmantot šo programmu.

Nepieciešamais tehniskais nodrošinājums:

 • Dators vai telefons ar interneta pieslēgumu;
 • “Austiņas” vai cita audio iekārta un mikrofons.

Cita informācija:

Vebināra dalībniekiem būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar vebināra tēmu.

Pēc vebināra dalībnieks e-pastā saņem elektroniski sagatavotu apliecību par dalību vebinārā.

Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt vebināru (iepriekš informējot).

Apmācību kalendārs

Izmantojiet peli, lai navigētu kalendāru. Mēnešus var mainīt, izmantojot bultas. Nospiediet uz datuma.