Ieteikumi iepirkumu veikšanai Eiropas Savienības fondu ietvaros (pasūtītāju pārstāvjiem ar priekšzināšanām iepirkumu jomā)

Vebinārs,  09.09.2021 plkst. 10:00

Pieteikšanās termiņš:  08.09.2021 

Viens no veiksmīga Eiropas Savienības fondu finansēta projekta īstenošanas stūrakmeņiem ir atbilstoši realizēts iepirkums. Veicot iepirkumu atbilstības pārbaudes, secināms, ka pasūtītāji, sagatavojot iepirkuma dokumentus un izvērtējot saņemtos piedāvājumus, nereti pieļauj vienas un tās pašas kļūdas, kas diemžēl var rezultēties ar finanšu korekcijām – Eiropas Savienības fonda finansējuma samazināšanu. Šajā seminārā sniegtie ieteikumi iepirkumu plānošanai, iepirkuma dokumentu sagatavošanai, piedāvājumu izvērtēšanai un līguma izpildes uzraudzībai palīdzēs jums izvairīties no raksturīgākajām kļūdām.


Vebinārā iegūsti atbildes uz šādiem jautājumiem:

 • Kas ir jāņem vērā, plānojot iepirkumu?
 • Kā noteikt paredzamo līgumcenu un izvēlēties iepirkuma veidu?
 • Kas jāņem vērā, sagatavojot paziņojumu par līgumu?
 • Kāda ir iepirkuma komisijas kompetence un pasūtītāja pārbaudes interešu konflikta riska novēršanai?
 • Kas ir obligāti iekļaujams iepirkuma dokumentācijā?
 • Kas jāņem vērā, gatavojot iepirkuma tehnisko specifikāciju?
 • Kādas pretendentu kvalifikācijas prasības uzskatāmas par diskriminējošām, nesamērīgām un neatbilstošām iepirkuma priekšmetam?
 • Kādiem jābūt piedāvājumu izvērtēšanas kritērijiem?
 • Kā nepieļaut kļūdas piedāvājumu izvērtēšanā?
 • Kā novērtēt, vai pretendenta sniegtie skaidrojumi ir uzskatāmi par piedāvājumu papildināšanu?
 • Kā korekti pārbaudīt pretendentu izslēgšanas nosacījumus?
 • Kas jāņem vērā, veicot iepirkuma rezultātā noslēgto līgumu uzraudzību?


Vebināra auditorija: pasūtītāji ar priekšzināšanām iepirkumu jomā


Daina Pulkstene

Vebināra vadītāja
Daina Pulkstene

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vecākā eksperte – juriskonsulte.

Gandrīz desmit gadu darba pieredze šajā amatā, veicot iepirkumu pārbaudes, izvērtējot pasūtītāju pieļautos pārkāpumus, sniedzot konsultācijas un veicot Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmēju apmācības publisko iepirkumu jautājumos.


Dalība vebinārā

Pieteikšanās: līdz 08.09.2021
Informāciju par vebināru var saņemt, zvanot pa tālruni: 27798887

Cena: € 55.37 + PVN (cenā iekļauta lekcija un izdales materiāli elektroniskā veidā).


Dalības noteikumi:

Vietu vebinārā nodrošinām tikai tiem dalībniekiem, kuri apstiprināja savu vēlmi piedalīties, samaksājot dalības maksu vai nosūtot garantijas vēstuli.

Veicot apmaksu 1-2 dienas pirms vebināra, lūgums OBLIGĀTI atsūtīt maksājuma uzdevumu uz seminari@iepirkumi.lv

Ja vebināra dalībnieks savu dalību vebinārā atsauc piecas dienas pirms vebināra (ieskaitot), dalībniekam tiek atmaksāta dalības maksa, ieturot kompensāciju 50% apmērā. Ja dalība tiek atsaukta pēc piecām dienām, dalības maksa netiek atmaksāta. Ja neparedzētu apstākļu dēļ vebinārā nevarat piedalīties, Jūsu vietā vebinārā drīkst piedalīties cita persona, par to iepriekš rakstiski informējot, nosūtot informāciju uz seminari@iepirkumi.lv

Dalības maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav piedalījies vebinārā.

Vebinārs notiks Zoom sistēmā: https://zoom.us/

! Ieteikums sazināties ar sava uzņēmuma/iestādes sistēmas administratoru, lai pārliecinātos, ka esat autorizēts izmantot šo programmu.

Nepieciešamais tehniskais nodrošinājums:

 • Dators vai telefons ar interneta pieslēgumu;
 • “Austiņas” vai cita audio iekārta un mikrofons.

Cita informācija:

Vebināra dalībniekiem būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar vebināra tēmu.

Pēc vebināra dalībnieks e-pastā saņem elektroniski sagatavotu apliecību par dalību vebinārā.

Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt vebināru (iepriekš informējot).

Apmācību kalendārs

Izmantojiet peli, lai navigētu kalendāru. Mēnešus var mainīt, izmantojot bultas. Nospiediet uz datuma.