Gada pārskata sagatavošanas pamatprincipi (budžeta iestādēm). Inventarizācija.

Vebinārs,  24.09.2021 plkst. 10:00-13.30

Pieteikšanās termiņš:  23.09.2021 

Vebinārā iegūsi atbildes uz šādiem jautājumiem:

 • Aktuālie grozījumi Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumi Nr.344 «Gada pārskata sagatavošanas kārtība» un Ministru kabineta 13.02.2018. noteikumi Nr.87 «Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs»
 • Gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanas un iesniegšanas termiņi
 • Gada pārskata struktūra
 • Atsevišķie gada pārskati un konsolidētais gada pārskats
 • Pašvaldību aģentūras
 • Gada pārskata sagatavošanas vispārīgie principi
 • Grāmatvedības uzskaites kārtība un vienotu principu piemērošana grāmatvedības uzskaitē un pārskatu sagatavošanā konsolidācijā iesaistītajās iestādēs
 • Inventarizācijas nozīme un inventarizācijas rezultātu salīdzināšana ar grāmatvedības uzskaites datiem, nepieciešamo korekciju veikšana
 • Bilance un tajā ietverto vērtību inventarizācija
 • Kapitālsabiedrību dati
 • Kontu atlikumu un darījumu salīdzināšana ePārskatos
 • Pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem
 • Pašu kapitāla izmaiņu pārskats
 • Naudas plūsmas pārskats
 • Kļūdu labojumi. Būtiskums
 • Finanšu pārskata pielikums un skaidrojuma sagatavošana
 • Budžeta izpildes pārskats
 • Vadības ziņojums
 • Notikumi pēc bilances datuma
 • Gada pārskata parakstīšana, apstiprināšana publicēšanai un iesniegšana
 • Aktuālākais no 2020.gada pārskatu revīzijām


Laila Kelmere

Vebināra vadītāja
Laila Kelmere

Privātā sektora eksperte grāmatvedības, lietvedības un nodokļu jautājumos ar plašu praktisko pieredzi.

Praktizējoša grāmatvede kopš 1998. gada, tai skaitā juridisko personu maksātnespējas procesos. Šobrīd strādā kā galvenā grāmatvede uzņēmumā, kas veic iepirkumus lielam mazumtirdzniecības tīklam.

Publiskā sektora eksperte grāmatvedības uzskaitē un pārskatu sagatavošanā. Piedalījusies normatīvo aktu projektu izstrādē un vairākus gadus valsts konsolidētā gada pārskata sagatavošanā.

Dažādu semināru lektore un pasniedzēja: Grāmatvedības un finanšu koledžas docente, Latvijas Lauksaimniecības universitātes un Ekonomikas un kultūras augstskolas vieslektore, Bilances akadēmijas pasniedzēja u.c.

Daudzu populārzinātnisko rakstu autore par grāmatvedību. Grāmatu “Kapitālsabiedrības likvidācijas process un finanšu pārskatu sagatavošana” un “Ievads grāmatvedībā jeb grāmatvedības pamati: teorija un uzdevumi” autore. Pēta jautājumus, kas saistīti ar grāmatvedības uzskaiti, nodokļiem un to piemērošanu praksē.

 

Dalība vebinārā

Pieteikšanās: līdz 23.09.2021
Informāciju par vebināru var saņemt, zvanot pa tālruni: 27798887

Cena: € 55.37 + PVN (cenā iekļauta lekcija un izdales materiāli elektroniskā veidā).


Dalības noteikumi:

Vietu vebinārā nodrošinām tikai tiem dalībniekiem, kuri apstiprināja savu vēlmi piedalīties, samaksājot dalības maksu vai nosūtot garantijas vēstuli.

Veicot apmaksu 1-2 dienas pirms vebināra, lūgums OBLIGĀTI atsūtīt maksājuma uzdevumu uz seminari@iepirkumi.lv

Ja vebināra dalībnieks savu dalību vebinārā atsauc piecas dienas pirms vebināra (ieskaitot), dalībniekam tiek atmaksāta dalības maksa, ieturot kompensāciju 50% apmērā. Ja dalība tiek atsaukta pēc piecām dienām, dalības maksa netiek atmaksāta. Ja neparedzētu apstākļu dēļ vebinārā nevarat piedalīties, Jūsu vietā vebinārā drīkst piedalīties cita persona, par to iepriekš rakstiski informējot, nosūtot informāciju uz seminari@iepirkumi.lv

Dalības maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav piedalījies vebinārā.

Vebinārs notiks Zoom sistēmā: https://zoom.us/

! Ieteikums sazināties ar sava uzņēmuma/iestādes sistēmas administratoru, lai pārliecinātos, ka esat autorizēts izmantot šo programmu.

Nepieciešamais tehniskais nodrošinājums:

 • Dators vai telefons ar interneta pieslēgumu;
 • “Austiņas” vai cita audio iekārta un mikrofons.

Cita informācija:

Vebināra dalībniekiem būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar vebināra tēmu.

Pēc vebināra dalībnieks e-pastā saņem elektroniski sagatavotu apliecību par dalību vebinārā.

Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt vebināru (iepriekš informējot).

Apmācību kalendārs

Izmantojiet peli, lai navigētu kalendāru. Mēnešus var mainīt, izmantojot bultas. Nospiediet uz datuma.