Saturday, 29.01.2022.

Firefighting vehicles

Date of announcement: 14.01.2022
Application deadline: 10.02.2022 12days
Place of execution/delivery: Vācija
Type of procurement: Atklāts konkurss
CPV codes: 34144210 Ugunsdzēsības transportlīdzekļi,35113400 Aizsargtērpi,44400000 Dažādi ražojumi un saistīti izstrādājumi,31121000 Ģeneratoragregāti,44482100 Ugunsdzēsības šļūtenes
Iepirkumi.lv ID : 3362608

This website uses cookies. By continuing to view the website, you agree to use cookies. Cookie Policy.