Friday, 22.10.2021.

Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy

Date of announcement: 24.09.2021
Application deadline: 22.10.2021
Place of execution/delivery: Vācija
Type of procurement: Atklāts konkurss
CPV codes: 09000000 Naftas produkti, degviela, elektroenerģija un pārējie enerģijas avoti,90700000 Vides pakalpojumi,90731000 Ar gaisa piesārņojumu saistīti pakalpojumi,90731200 Pārrobežu gaisa piesārņojuma pārvaldības vai kontroles pakalpojumi,90731210 CO2 emisijas kredītu iegāde
Iepirkumi.lv ID : 3219279

This website uses cookies. By continuing to view the website, you agree to use cookies. Cookie Policy.