Friday, 22.10.2021.

Refuse disposal and treatment

Date of announcement: 24.09.2021
Application deadline: 21.10.2021
Place of execution/delivery: Vācija
Type of procurement: Atklāts konkurss
CPV codes: 90510000 Atkritumu apglabāšana un pārstrāde,90500000 Ar atkritumiem saistīti pakalpojumi,90513000 Nebīstamu atkritumu pārstrādes un apglabāšanas pakalpojumi,90514000 Atkritumu otrreizējās pārstrādes pakalpojumi
Iepirkumi.lv ID : 3219273

This website uses cookies. By continuing to view the website, you agree to use cookies. Cookie Policy.